இந்த அழகான அழகி டீன் பெண் தனது சகோதரி மீது கோபமாக இருந்ததால் அவள் தன் காதலனை மயக்கி புணர்ந்தாள்.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).