இந்த மோசமான அமெச்சூர் ஜோடி படுக்கையில் முத்தமிடுவது முதல் படுக்கையில் குடுப்பது வரை சென்றது.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).