கியாரா கோல் காத்திருப்பு அறையில் இருக்கும் போது அவரது காதலனின் சேவலை உறிஞ்சுவது மட்டுமல்லாமல் அதை சவாரி செய்கிறார்.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).