கொம்பு கில்ஃப்ஸ் குழு ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து நிறைய இளைஞர்களை அழைத்தது.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).