லோலா ஃபேவை உளவு பார்ப்பதற்காக வீட்டிற்குள் பதுங்கியிருந்ததால், அவளது சிறந்த தோழியின் தந்தையால் பிடிபடுகிறாள்.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).