ஹார்னி ஆசிய தனது காதலனை ஒரு பெரிய கருப்பு சேவலை உறிஞ்சுவதற்கு அனுமதிப்பதில் கையாளுகிறார், ஆனால் அவள் அதை உறிஞ்சி மகிழ்ந்தாள்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).