🤨 இரண்டு ஜோடி முதிர்ந்த மற்றும் நம்பமுடியாத கொம்புகள் கொண்ட ஜோடிகளாக உள்ளனர், அவர்கள் நட்பாக இருப்பதோடு, பரஸ்பர மனைவியரை பரஸ்பரம் ஆராய்ந்து பார்க்கவும் தயாராக உள்ளனர்.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).