இந்த ஐந்து கவர்ச்சியான கில்ஃப் விபச்சாரிகள் இந்த அழகான ஆடம்பரமான கட்டுமானத் தொழிலாளியிடம் அவனுடைய சேவலை உறிஞ்ச அனுமதிக்கப் பேசினர், அதன் பிறகு அவர்கள் மாறி மாறி அவரது சேவல் சவாரி செய்தனர்.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).